Projekty CZ, s.r.o.
ul. Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem


info@projekty-cz.eu
Název zakázky:
URBANISTICKÁ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOMKŮ POHRANIČNÍ STRÁŽE VARNSDORF

Rozsah služeb:
Zpracování studie dle regulativů objednatele

Objednatel:
Město Varnsdorf

Místo:
Ulice Pohraniční Stráže Varnsdorf

Realizace:
studie zpracována 2003

Studie řešila koncepci územního rozvoje přestavbového území lokality, územním plánem určeným pro obytnou nízkopodlažní příměstskou zástavbu. Limitem pro realizaci byla absence technické infrastruktury v řešeném území a poměrně velká vzdálenost napojovacích bodů od lokality. Na studii navázala dokumentace k územnímu řízení.