Projekty CZ, s.r.o.
ul. Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem


info@projekty-cz.eu
Název zakázky:
URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMPUS UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

Rozsah služeb:
Zpracování studie dle stavebního programu objednatele

Objednatel:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Místo:
Pasteurova Ústí nad Labem

Realizace:
Postupná realizace od roku 2009

Studie řešila koncepci územního rozvoje přestavbového území areálu bývalé Masarykovi nemocnice v Ústí nad Labem. Cílovým stavem bude vysokoškolský areál Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Studie byla přímým podkladem pro zpracování dokumentace pro územní řízení na celý areál. Po jednotlivých objektech je dle finančních možností v současné době přestavba realizována s drobnými úpravami koncepce, definované urbanisticko-architektonickou studií.