Projekty CZ, s.r.o.
ul. Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem


info@projekty-cz.eu
Název zakázky:
KAMPUS ÚSTÍ NAD LABEM – ÚPRAVY KOMUNIKACÍ

Rozsah služeb:
Zpracování dokumentace k územnímu řízení dle specifikace rozsahu objednatele

Objednatel:
Statutární město Ústí nad Labem

Místo:
Pasteurova, Londýnská, Klíšská, Č. Mládeže, Pasteurova Ústí nad Labem

Realizace:
Nerealizováno, DUR zpracována 2009

Projektová dokumentace řešila sportovní areál tenisového klubu na staveništi s náročnými morfologickými a geotechnickými podmínkami. Stavební program byl zpracován ve spolupráci s objednatelem. Z hlediska projednání, byla dokumentace náročná v části dopravního napojení veřejnou dopravní síť.