Projekty CZ, s.r.o.
ul. Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem


info@projekty-cz.eu
Název zakázky:
LTC VRCHLABÍ VEJSPLACHY

Rozsah služeb:
Zpracování projektové dokumentace od studie přes dokumentaci k územnímu řízení až po projekt pro stavební povolení

Objednatel:
Město Vrchlabí

Místo:
Vrchlabí Vejsplachy

Realizace:
Nerealizováno, PD zpracována 2005

Projektová dokumentace řešila sportovní areál tenisového klubu na staveništi s náročnými morfologickými a geotechnickými podmínkami. Stavební program byl zpracován ve spolupráci s objednatelem. Z hlediska projednání, byla dokumentace náročná v části dopravního napojení veřejnou dopravní síť.