Projekty CZ, s.r.o.
ul. Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem


info@projekty-cz.eu
v>
Název zakázky:
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VARNSDORF

Rozsah služeb:
Zpracování projektové dokumentace od studie přes projekt pro stavební povolení, realizační dokumentaci stavby až po autorský dozor

Objednatel:
Město Varnsdorf

Místo:
Národní ulice Varnsdorf

Realizace:
1997

Stavba Základní umělecké školy Varnsdorf byla dle zadání objednatele řešena a realizována jako rekonstrukce památkově chráněného objektu v centru města. Před rekonstrukcí byl objekt využíván pro bydlení. Do přízemí a suterénu objektu byly zakomponovány komerční nájemné prostory.