Projekty CZ, s.r.o.
ul. Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem


info@projekty-cz.eu
Název zakázky:
OKRESNÍ POBOČKA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ČESKÁ LÍPA

Rozsah služeb:
Zpracování projektové dokumentace od studie přes projekt pro stavební povolení, realizační dokumentaci stavby až po autorský dozor

Objednatel:
Česká Pojišťovna a.s.

Místo:
Erbenova ulice Česká Lípa

Realizace:
1995

Stavba byla dle zadání objednatele navržena a realizována v nezastavěné proluce historického centra města Česká Lípa. Staveniště navazovalo na stávající historickou zástavbu. Stavební program zahrnoval i jednatelství Pragobanky a.s.